Psychiatrzy: chronić zdrowie psychiczne Polaków

Psychiatrzy: chronić zdrowie psychiczne Polaków

Na schorzenia psychiczne cierpi co dziesiąty obywatel świata. W Polsce rocznie leczy się na nie już ok. 1 mln Polaków, z roku na rok ich przybywa - twierdzą lekarze - a problem jest niedoceniany.

"Chcemy zwrócić uwagę polityków, że ok. 6 mln ludzi, czyli 20 proc. populacji ma różnego rodzaju problemy związane ze zdrowiem psychicznym, wynikających ze stylu życia i trudności jakie niesie im życie" - powiedział w piątek dr Czesław Czabała podczas konferencji prasowej w stołecznym Instytucie Psychiatrii i Neurologii, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Zdrowia.drivelan

W tym roku, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, 7 kwietnia ogłoszono dniem zdrowia psychicznego. W poniedziałek z inicjatywy sejmowej komisji zdrowia odbędzie się z tej okazji specjalna konferencja, na której lekarze zamierzają zwrócić się do parlamentarzystów o nadanie rangi rządowej resortowemu Programowi Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce. Pozwoliłoby to m.in. zapisać fundusze na program w ustawie budżetowej.up!grade ár

Jednym z głównych celów Programu jest rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. "Chodzi o takie przeorganizowanie opieki zdrowotnej, by jej centrum znalazło się poza szpitalami, blisko środowiska pacjenta - w ośrodkach dziennych, ambulatoriach, poradniach. Opieka szpitalna stanowiłaby dopiero drugą linię" - mówił dr Jacek Wciórka, konsultant wojewódzki ds. psychiatrii.forskolin šalutinis poveikis

Na narastające zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wskazała prof. Irena Namysłowska. Jej zdaniem, zaburzenia dotykają 10-20 proc. tej populacji. Płyną one ze wszystkich trzech systemów, w których dzieci funkcjonują - rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej.titan gel preço

"Wszystkie podlegają transformacji" - uważa Namysłowska. Negatywne zjawiska w rodzinie to np. przemoc czy bezrobocie z jednej strony, a nadmiar pracy i brak czasu dla dzieci - z drugiej.veido prieziura

"Sukcesów w opiece nad dziećmi i młodzieżą nie ma zbyt dużo. To powinna być opieka środowiskowa, w Polsce koncentruje się ona jednak w szpitalach. Działanie służb środowiskowych bardzo utrudniają Kasy Chorych. Do 2005 r. liczba oddziałów środowiskowych powinna wzrosnąć czterokrotnie, tymczasem likwidowane są te nieliczne" - mówiła Namysłowska.garcinia cambogia veda fórum

Namysłowska ubolewała też nad trudnościami w zdobyciu bezpłatnej pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i rodzin w placówkach publicznych - ta sfera szybko się sprywatyzowała. "Pieniądze nie mogą być barierą dla dostępności tej formy pomocy" - powiedziała.fatkiller effekt

Dr Jacek Moskalewicz podkreślał rosnący udział pacjentów z zaburzeniami wynikającymi z alkoholizmu i narkomanii. "W ciągu 10 lat liczba leczących się z tego powodu zwiększyła się o 40 proc."- mówił Moskalewicz.princess hair prijs

Czy społeczeństwo można jakoś chronić przed zaburzeniami psychicznymi? Dr Czabała twierdzi, że oprócz poprawy ogólnej sytuacji w kraju, należy edukować rodziny, by prawidłowo kształtowały osobowość dzieci, szkoły zaś powinny uczyć uczniów jak radzić sobie ze stresem i problemami.

Z sondaży CBOS z 1996 i 1999 r. wynika, że choć poprawia się nasz stosunek do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, jesteśmy dla nich życzliwsi, tolerujemy ich, to wciąż brakuje nam języka do opisu ich cierpień.