Maluch za granicą

Maluch za granicą

Sezon urlopowy w pełni. Słońce, piaszczysta plaża i lazurowe kurorty z wakacyjnych broszur biur podróży zachęcają do wyjazdów. Zapada decyzja: „Jedziemy za granicę”. Tylko jak do tego przygotować naszego maluszka?

Tożsamość bobasadrivelan

Każde dziecko podróżujące z rodzicami za granicę musi posiadać dokument tożsamości. Dawno minęły już czasy, gdy nowo narodzoną pociechę wpisywano rodzicom do dowodu osobistego czy paszportu. Dzisiaj, niezależnie od wieku, każdy - nawet najmłodszy obywatel Polski - musi wylegitymować się dowodem osobistym w przypadku wyjazdów do Unii Europejskiej lub paszportem – gdy ciekawość świata pchnie go poza jej granice.forskolin forum

Dowód osobistyup!grade összetétel

Dokument ten można wyrobić dzieciom, które mają mniej niż 13 lat. Do jego złożenia wymagany jest:drivelan effect

- uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o wydanie dowodu osobistego dla dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia;ling fluent

- dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlające aktualny wizerunek dziecka. Należy pamiętać, by zdjęcie przedstawiało malucha bez nakrycia głowy i okularów wraz z lewym profilem twarzy;manuskin active

- skrócony odpis aktu urodzenia.drivelan power increase

Wniosek o dowód osobisty dziecka poniżej 13. roku życia składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Jeżeli maluch ukończył już 5 lat wymagana jest także jego obecność. W ciągu miesiąca dowód osobisty dziecka odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd. Dokument ten jest ważny 5 lat.erozon max vélemények

Paszport

W przypadku podróży do krajów nie należących do Unii Europejskiej potrzebny jest dziecku paszport. Wniosek o jego wydanie składa się w biurze paszportowym przy urzędzie wojewódzkim w miejscu naszego zamieszkania. Mogą tego dokonać rodzice małoletniego lub jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub jej ograniczenia na podstawie orzeczenia sądowego, prawo do złożenia wniosku posiada tylko prawny opiekun dziecka. Natomiast jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie paszportu dziecka lub jeden z nich nie wyraża zgody na jego wyrobienie, wówczas sąd rodzinny wydaje odpowiednie orzeczenie w tej kwestii.

Maluchy do lat 5 ubiegają się o paszport tymczasowy, który jest ważny 12 miesięcy, zaś paszport o 5-letnim okresie ważności otrzymują dzieci w wieku 5-13.

Co zrobić, by nasz maluch otrzymał paszport? Należy złożyć w biurze paszportowym następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;

- dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm;

- odpis skrócony aktu urodzenia wraz z numerem PESEL w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy;

- dowód wniesienia opłaty paszportowej.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu zazwyczaj określa organ wydający dokument, jednak najczęściej nie przekracza on 30 dni.

W drogę!

Mając już wszystkie dokumenty umożliwiające naszemu maleństwu podróż za granicę możemy już tylko skupić się na pakowaniu walizek i…w drogę!