Produkty mleczne zmniejszają ryzyko cukrzycy u otyłych

Produkty mleczne zmniejszają ryzyko cukrzycy u otyłych

Otyłe osoby, które spożywają dużo przetworów mlecznych, są mniej narażone na ryzyko rozwoju cukrzycy typu II - donieśli badacze z USA.

Cukrzyca typu II dotyka osób dorosłych. Jest związana z utratą wrażliwości tkanek organizmu na hormon insulinę, który reguluje przemiany glukozy w organizmie.drivelan

Osoby otyłe z nadciśnieniem i z podwyższonym poziomem "złego" cholesterolu są bardziej narażone na rozwój cukrzycy typu II. Sprzyjają jej też czynniki genetyczne.up!grade összetétel

W ostatnich 3 dekadach wzrosła liczba osób z tzw. opornością na insulinę, która objawia się tym, że organizm traci zdolność do kontroli poziomu glukozy we krwi. Oporność na insulinę jest związana z ryzykiem rozwoju cukrzycy typu II oraz rozwojem chorób układu krążenia. Badacze zaobserwowali także, że w ostanich trzech dekadach zmalało spożycie produktów mlecznych.forskolin συμπληρωμα

Dlatego naukowcy pod kierunkiem Marka A. Pereiry z Harvard Medical School w Bostonie postanowili sprawdzić, czy istnieje zależność pomiędzy spożywaniem tych przetworów a rozwojem oporności na insulinę, która prowadzi do rozwoju cukrzycy typu II.spirulina benefici

W tym celu przeprowadzili badania na grupie 3 tys. 157 osób różnej narodowości w wieku 18-30 lat.macho man beoordelingen

Badania były prowadzone w latach 1985-86 i powtarzane w latach 1995-96. Uczestnicy byli poddawani badaniom, wypełniali ankiety, w których udzielali informacji na temat diety, palenia papierosów, aktywności fizycznej i innych zwyczajów.fungalor effetti collaterali

Najczęściej spożywanymi produktami mlecznymi były mleko, napoje mleczne, masło, śmietana i sery.fatkiller prix

Okazało się, że spożywanie produktów mlecznych zmniejszało ryzyko rozwoju oporności na insulinę, a co za tym idzie, rozwoju cukrzycy typu II u osób otyłych. Nie zaobserwowano podobnej zależności u osób szczupłych.

W grupie otyłych osób, która spożywała największe ilości produktów mlecznych (5 razy lub więcej na dzień) ryzyko rozwoju oporności na insulinę było o 72 proc. mniejsze w porównaniu z osobami z grupy, która spożywała najmniejsze ilości produktów mlecznych (raz dziennie lub wcale).

Produkty mleczne zmniejszały ryzyko rozwoju cukrzycy typu II zarówno u otyłych kobiet jak i mężczyzn. Nie było też różnic pomiędzy osobami z rożnych grup etnicznych.

Według autorów, ich wyniki wskazują, że dieta z dużą ilością produktów mlecznych może chronić otyłe osoby przed rozwojem oporności na insulinę i, co za tym idzie, przed rozwojem cukrzycy typu II i chorobami układu krążenia.

Jak komentuje dr Pereira, nie wiadomo, czy za korzystny wpływ produktów mlecznych odpowiedzialna jest duża zawartość w nich wapnia, cukru o nazwie laktoza czy odpowiednich białek. Badacz podkreśla ponadto, że wyniki jego zespołu są wstępne i wymagają dalszego potwierdzenia.