Inteligentny System Transportowy w Twoim mieście

Inteligentny System Transportowy w Twoim mieście

Inteligentne Systemy Transportowe, w skrócie ITS, to bardzo dynamicznie rozwijający się segment rynku. Do czego właściwie służą? Skutecznie integrują różne technologie, a także urządzenia i działania, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania transportu szerokim zakresie: komunikacji, prewencji, sterowania i zarządzania ruchem, a także wykrywania zdarzeń, bądź nadzoru ruchu czy skutecznej rejestracji drogowych wykroczeń.

ITS dla każdego inteligentnego miasta

Inteligentne Systemy Transportowe (https://sprint.pl/pl/uslugi/inteligentne-systemy-transportowe) są sprytnym połączeniem zespołu informacyjnego oraz komunikacyjnego, a także dziedzin automatyki. Połączenie to sprawia, że korzystanie z sieci transportowych jest znacznie bezpieczniejsze i dużo lepiej skoordynowane. Dzięki nim można zwiększyć przepustowość tras, które są bardziej ruchliwe. Konsekwencją będzie znaczne skrócenie czasu podróży. Inteligentne Systemy Transportowe korzystają z najnowocześniejszych technologii i inżynierii transportu – korzystają one z wysoko inteligentnych rozwiązań, na przykład automatycznego rozpoznawania tablic samochodowych, systemy CCTV, a nawet wspomagają sterowanie sygnalizacją świetlną. Zadaniem Inteligentnego Systemu Transportowego jest poprawa sterowania wszelkimi elementami infrastruktury miejskiej. Celem wprowadzenia do miast ITS jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności procesów transportowych, a także skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Jest to odpowiedź na wszystkie wyzwania, przed którymi aktualnie stoją wszystkie polskie miasta. Za Inteligentne Systemy Transportowe odpowiada firma Sprint, kliknij i dowiedz się więcej https://sprint.pl/ .

Inteligentne Systemy Transportowe

ITS to połączenie dużej ilości elementów oraz działań, które mają cna celu znaczne usprawnienie i dużą poprawę transportu w zakresie komunikacji, prewencji, sterowania oraz zarządzania ruchem, a także wykrywania zdarzeń, nadzoru ruchu, rejestracji wykroczeń drogowych. Dużą zaletą jest możliwość uprzywilejowania jednych uczestników ruchu drogowego względem innych – na przykład pieszych czy rowerzystów. System ma opcję informowania na bieżąco pasażerów o czasie odjazdu czy opóźnieniach autobusów oraz tramwajów. Zwiększa on też bezpieczeństwo dzięki monitoringowi wizyjnemu.

Korzyści płynące z usługi, jaką są Inteligentne Systemy Transportowe są liczne. Należą do nich: optymalizacja kosztów zarządzania taborem drogowym, obniżenie czasu przejazdu komunikacji miejskich, wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z płynnością ruchu, zmniejszenie emisji CO2 oraz poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, a także pieszych. To dobra inwestycja, która z pewnością się opłaci.