Rozwód a separacja – czym się różnią i kiedy się na nie zdecydować?

Rozwód a separacja – czym się różnią i kiedy się na nie zdecydować?

W przypadku pojawienia się głębokiego kryzysu w związku małżeńskim, strony mogą zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań – rozwód albo separację. Pierwsza opcja, wiąże się z rozwiązaniem małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, a druga – uchyleniem wspólnoty. Instytucje odróżniają przede wszystkim przesłanki oraz skutki prawne po ich orzeczeniu. Decydując się na jedną z opcji, należy liczyć się z konsekwencjami oraz przemyśleć kwestię przyszłości swojego związku.

Separacja

Jeśli pożycie małżeńskie (obejmujące istnienie łączności psychicznej oraz uczuć takich jak miłość, zaufanie, czy szacunek) uległo zupełnemu rozkładowi, sąd może orzec o separacji. Jest ona o wiele mniej dotkliwa pod względem skutków prawnych oraz nie zamyka furtki do ponownego zejścia się małżonków. To czas, gdzie oboje mogą przemyśleć celowość rozstania. Separacja może służyć jako środek naprawczy wspólnego życia albo być wstępem do rozwodu. Zdecydowanie łatwiej ją uzyskać i jest pewnym ratunkiem, gdy jedna ze stron nie wyraża zgody na zerwanie wszelkich więzi. W czasie jej trwania ustala się kwestie opieki nad dziećmi, alimenty oraz sprawy majątkowe. Sąd może jednak odmówić orzeczenia separacji, jeżeli istnieją ważne przeszkody, na przykład poważna choroba jednej ze stron albo, gdy taka decyzje mogłaby negatywnie wpłynąć na nieletnie dzieci. Należy także pamiętać, że w tym przypadku zobowiązanie do wzajemnej pomocy nadal obowiązuje małżonków. W przypadku podjęcia decyzji o wejścia na drogę prawną pomocne okaże się wsparcie profesjonalnej adwokat (https://adwokatprzybylska.pl/prawo-rodzinne/).

Rozwód a separacja – czym się różnią i kiedy się na nie zdecydować?

Rozwód

Uzyskanie rozwodu jest możliwe, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo trwałemu i zupełnemu rozkładowi i nie ma szansy na ponowne zejście się stron. Jego skutkiem jest zerwanie więzi. Wyjątkiem jest kwestia wychowania dzieci, w której byli małżonkowie nadal powinni wspólnie podejmować decyzje i zapewnić im odpowiednie warunki. W wyroku sądu uwzględniane są świadczenia alimentacyjne oraz prawa do kontaktu. Po orzeczeniu rozwodu małżonek może wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem, a także zawrzeć nowy związek małżeński.

Proces w sądzie

Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże przeprowadzić cały proces (https://adwokatprzybylska.pl/). Sprawy kieruje się do Sądu Okręgowego w ostatnim miejscu zamieszkania małżonków lub aktualne pozwanego. W przypadku separacji orzeczenie może zostać rozpatrzone w trybie procesowym (gdy małżonkowie mają wspólne, nieletnie dzieci lub brakuje zgody jednej ze stron) albo nieprocesowym. W drugim przypadku wystarczy złożyć wniosek i stawić się na jedną rozprawę. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw dotyczących separacji albo rozwodu warto skorzystać ze wsparcia biegłego w kwestii prawa rodzinnego, który przedstawi rozwiązania i strategie, dzięki którym sytuacja stanie się mniej stresująca i bolesna. Zaangażowanie i indywidualne podejście adwokata pozwolą uzyskać oczekiwane rezultaty.